Cần bao nhiêu nhân công để vận hành dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo?

Cần bao nhiêu công nhân để vận hành dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo

Khi bạn đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo, bạn cần phải hiểu đầy đủ về công năng của dây chuyền sản xuất, đặc biệt là trong quá trình sản xuất. Một trong những mắt xích quan trọng là bố trí lao động của dây chuyền sản xuất gạch terrazzo để đảm bảo dây chuyền gạch terrazzo hoạt động hiệu quả và giảm giá thành sản xuất.

Các bước vận hành của dây chuyền sản xuất máy gạch terrazzo:

1: Vị trí cấp liệu: Trước đây, người ta sử dụng phương pháp xúc bằng tay. Ngày nay, máy xúc lật tự động có thể thay thế hoàn toàn lao động thủ công, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm cường độ lao động.

2: Vị trí định lượng nguyên liệu: Để tiếp tục tiết kiệm nguyên liệu, máy cấp liệu định lượng hoàn toàn tự động đã ra đời, vì đây là hoạt động bằng máy nên có thể tiết kiệm thêm một nhân lực.

3: Vị trí ra gạch. Vị trí này có thể cần 1 đến 2 người tùy vào quy mô sản xuất

4: Máy mài hoàn toàn tự động và máy mài hoàn toàn tự động thực hiện tất cả các công việc như mài thô, mịn và đánh bóng trong một lần thực hiện. Quá trình vận hành đơn giản và có thể được thực hiện bởi 2-3 người trong toàn bộ quá trình, tiết kiệm nhân công, điện năng và các chi phí khác.